Nasza Kancelaria uzyskała dla swojego klienta interpretację indywidualną potwierdzającą, że udostępniony samochód do celów prywatnych nie zawsze jest równoznaczny z przychodem w podatku dochodowym (PIT).

Przedmiotowa interpretacja została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 28 grudnia 2016 r. (sygn. 1061-IPTPB1.4511.821.2016).

PIT

Samochód do celów prywatnych – stan faktyczny wniosku

Zgodnie ze złożonym wnioskiem pracownicy, w sytuacji wyjazdów służbowych, mają prawo do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku wczesnego wyjazdu na delegację lub późnego powrotu z delegacji.

Stanowisko organu podatkowego

Jak wskazano w otrzymanej interpretacji „W związku z tym, okazjonalne parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie będzie powodować powstania przychodu po stronie pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego.

Reasumując, jeżeli okazjonalne parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika nie będzie służyć Jego osobistym celom, lecz odbywać się będzie w ramach realizacji zadań służbowych, wtedy nie będzie stanowić nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartości tego świadczenia nie będzie można zaliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy. Tym samym, z tego tytułu, na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.”.

Jest to przykład interpretacji indywidualnej, potwierdzającej, że sam fakt, iż pracodawca udostępnia samochód do celów prywatnych w związku z dojazdem pracownika do miejsca zamieszkania nie stanowi dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Istotne są bowiem okoliczności zewnętrzne związane z tym dojazdem. W pewnych przypadkach dojazd i okazjonalne parkowanie w miejscu zamieszkania może zostać uznane za związane z obowiązkami służbowymi, a co za tym idzie nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

LINK DO INTERPRETACJI

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zabezpieczenia tego typu prosimy o kontakt z Kancelarią kancelaria@kloskowski.pl, tel. 882 801 673.