Aby przekonać do swoich racji kontrahentów, wspólników, organy państwa itp. pomocne jest posiadanie pisemnej opinii lub ekspertyzy radcy prawnego lub doradcy podatkowego, który w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe, w sposób jasny i klarowny, przedstawi dane zagadnienie. Kancelaria Prawna mecenasa Krzysztofa Kłoskowskiego opracowuje opinie i ekspertyzy prawne dotyczące szeroko rozumianego prawa gospodarczego w tym również prawa podatkowego. Opinie prawne mogą dotyczyć zarówno zdarzeń już zaistniałych, jak i zamierzonych przedsięwzięć gospodarczych. Dokumentem takim można posłużyć się w toku negocjacji, sporu sądowego jak i przed organami państwa.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem pisemnej opinii prawnej prosimy o kontakt: kancelaria@kloskowski.pl