Indywidualna interpretacja prawa, które nakłada na stronę obowiązek świadczenia pieniężny (zapłaty określonej kwoty na rzecz Skarbu Państwa lub organu władzy) ma istotny walor ochronny dla przedsiębiorcy, daje bowiem możliwość zabezpieczenia się na wypadek sporu z organem administracji. Możliwość wydania interpretacji indywidualnej przewiduje Ordynacja podatkowa oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W tym pierwszym przypadku interpretacja dotyczy prawa podatkowego, a w drugim innych danin publicznych. Ze względu na sformalizowany tryb i sposób postępowania, istotne jest aby w sposób precyzyjny przedstawić stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i ewentualne wyroki sądów.
Kancelaria mecenasa Krzysztofa Kłoskowskiego oferuje pomoc prawną przy sporządzeniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z reprezentacją przed organem administracji.

Jeżeli jesteście Państwo szczegółową ofertą prosimy o kontakt: kancelaria@kloskowski.pl