Transakcje dokonywane między podmiotami powiązanymi są przedmiotem licznych kontroli podatkowych, mających na celu wykazanie stosowania nierynkowych cen, a co za tym idzie, zaniżeniem zobowiązania w podatkach dochodowym. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów w najbliższych latach kontrole będą skupiać się właśnie przede wszystkim na transakcjach między podmiotami powiązanymi.
Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przewidują obwiązek sporządzenia tzw. dokumentacji cen transferowych w przypadku dużych transakcji między podmiotami powiązanymi. Taka dokumentacja ma celu wykazanie, że ceny stosowane między stronami mają rynkowy charakter. Jest to podstawowy dokument, który ma kluczowe znaczenie na wypadek kontroli podatkowej.
Jeżeli dokonujecie Państwo transakcji w ramach grupa podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo, może okazać się konieczne stworzenie dokumentacji cen transferowych.
Nasza Kancelaria oferuje Państwu usługę pomocy prawnej przy sporządzeniu dokumentacji podatkowej. W ramach usług m.in.:
– ustalimy charakter powiązań między podatnikami w kontekście przepisów ustaw o podatku dochodowym,
– ustalimy transakcje, dla których musi zostać sporządzona dokumentacja,
– określimy funkcje pełnione przez strony, ponoszone ryzyko, zaangażowane aktywa,
– wybierzemy metodą i sposób kalkulacji zysków.
Dzięki naszym usługom spełnicie Państwo obowiązki wynikające z przepisów podatkowych oraz unikniecie sporu z organami podatkowymi, który wiązać się może ze znacznymi konsekwencjami finansowymi.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani sporządzeniem dokumentacji cen transferowych prosimy o kontakt: kancelaria@kloskowski.pl