Często to jasne, klarowne i zwięzłe przedstawienie sprawy przed sądem stanowi podstawę sukcesu w toczącym się sporze sądowym zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami administracyjnymi. Nieprecyzyjne przedstawienie swojego stanowiska lub żądania niejednokrotnie kończy się oddaleniem powództwa i w rezultacie przegraniem sprawy.
Kancelaria mecenasa Krzysztofa Kłoskowskiego specjalizuje się w reprezentacji klientów w toku postępowań sądowych, zarówno w sprawach cywilnych, jak i administracyjnych. Przez wiele lat z sukcesami reprezentowaliśmy naszych Klientów w sądach powszechnych i administracyjnych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani reprezentacją przed sądem przez mecenasa Krzysztofa Kłoskowskiego prosimy o kontakt: kancelaria@kloskowski.pl