Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Kłoskowskiego jest firmą prawniczą z siedzibą w Warszawie, specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, administracyjnego, cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu rachunkowości oraz audytu rachunkowego również zatem w tym zakresie kierujemy ofertę do naszych klientów.

Założycielem Kancelarii jest Krzysztof Kłoskowski – radca prawnych WA-11890, doradca podatkowy 10900.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Przed zało­że­niem Kan­ce­la­rii zdo­by­wał doświad­cze­nie zawo­dowe w renomowanej kancelarii doradztwa podatkowego, w której był odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe i prawno-gospodarcze dla kluczowych klientów jak również prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie podatków.

Mecenas Krzysztof Kłoskowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, celnego, gospodarczego, handlowego i prawa pracy. Jest również uznanym wykładowcą tematyki podatkowej, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług oraz autorem licznych artykułów w prasie fachowej. Wielokrotnie z powodzeniem reprezentował klientów przed sądami, w tym sądami administracyjnymi obu instancji.

Zasadniczym celem Kancelarii jest świadczenie kompleksowej pomocy prawnej z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i skrupulatnie co przekłada się na zaufanie i satysfakcję naszych Klientów.

Usługi Kancelarii Krzysztof Kłoskowski

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w tym również w zakresie rachunkowości.

Świadczone usługi obejmują m.in.:

 • stałą obsługę prawną i podatkową,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych i prawnopodatkowych,
 • sporządzanie umów gospodarczych w tym również umów spółek,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych w tym przed sądami administracyjnymi obu instancji,
 • szkolenia podatkowe.

Obszary praktyki

Prawo podatkowe, w szczególności:

 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych, celnych oraz przed sądami administracyjnymi obu instancji,
 • optymalizacja podatkowa,
 • stałe nadzory podatkowe,
 • sporządzanie opinii prawnopodatkowych,
 • sporządzenie dokumentacji cen transferowych,
 • bieżące doradztwo w zakresie zobowiązań podatkowych,
 • audyty podatkowe,
 • reprezentacja w sprawach karnych skarbowych

Prawo handlowe, w szczególności:

 • sporządzanie umów spółek,
 • rejestracji spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • opracowywanie regulaminów pracy zarządów i rad nadzorczych,
 • kompleksem przeprowadzanie przekształceń, podziałów i likwidacji spółek,
 • bieżące doradztwo związane z funkcjonowanie spółek prawa handlowego
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego.

Prawo pracy, w szczególności:

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, umów zlecenia, umów o dzieło wynagradzania, itd.
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • sprawy dotyczące warunków zatrudnienia,
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • opiniowanie umów,
 • reprezentacja w sporach sądowych,
 • zwolnienia grupowe,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

Prawo gospodarcze, w szczególności:

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • opracowywanie umów handlowych itp,
 • zagadnienia dotyczące ochrony praw autorskich,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • udział w negocjacjach z kontrahentami itp.,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym.

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt celem przedstawienia oferty dostosowanej do Państwa oczekiwań.