W dniu 17 lutego 2016 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się wyjaśnienia dotyczące stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r. tzw. „pre-wskaźnika” – czyli proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego w przypadku podatników wykonujących czynność opodatkowane i niepodlegające opodatkowaniu.

Wyjaśnienia podzielone są na dwa dokumenty: jeden dotyczy ogólnych zasad stosowania pre-wskaźnika a drugi dotyczy podatników objętych zakresem rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej przez niektórych podatników (Dz.U. poz. 2193). Poniżej linki do obu dokumentów:

Zasady ogólne stosowania pre-wskaźnika

Zasady stosowania pre-wskaźnika przez jednostki samorządu terytorialnego, zakłady budżetowe, instytucje kultury, uczelnie publiczne i instytuty badawcze